Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

Studieaanbod eerste graad

DE EERSTE GRAAD SINDS DE MODERNISERING

Meer nog dan vroeger wil de eerste graad oriënterend zijn. Je krijgt de kans om je interesses en capaciteiten te ontdekken. Je keuze in het eerste en tweede jaar (met uitzondering van Latijn), is niet bepalend voor de studierichting in de tweede graad. Wie het getuigschrift basisonderwijs behaalt, gaat naar de A-stroom. Wie dat getuigschrift niet heeft behaald, maar een aantal competenties verworven heeft, gaat naar de B-stroom. In het eerste en tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket ‘algemene vorming’: 27 uur in het eerste jaar en 25 uur in het tweede jaar A-stroom, 20 uur in het tweede jaar B-stroom. Daarnaast bieden we verschillende keuzegedeeltes aan.

HOE KIES IK DE RICHTING DIE PAST BIJ MIJ?

Elke leerling maakt voor het eerste jaar een keuze. Kiezen is als een puzzel samen leggen: alle puzzelstukjes moeten op hun juiste plaats vallen. Hou zeker rekening met het advies van je juf of meester in het 6de leerjaar, zij kennen jou als ‘leerling’ het best. Verder moet je rekening houden met je resultaten, je interesse en je mogelijkheden.

Deze elementen zijn sterk verbonden met je karakter. Samen noemen we dat het profiel van de leerling. Heb je het moeilijk om te kiezen, bekijk dan goed onderstaande profielen .

Vind je 3 of meer bolletjes die bij je passen, dan is dit wellicht jouw profiel. 

IN WELK PROFIEL HERKEN JE JEZELF?

Leerlingprofiel 1
A-stroom

 • Je bent graag actief bezig in de les.
 • Je werkt graag samen aan projecten en bent eerder een ‘doener’. Zo leer je.
 • Je begrijpt theoretische uitleg mits wat uitleg en voldoende tijd.
 • Je wil taal en wiskunde liefst meteen toepassen.
 • Je slaagt erin de leerstof zelf te verwerken en je bent aandachtig in de les.
 • De leerstof kan je onthouden maar hiervoor moet je veel herhalen.
 • Je had het soms moeilijk met bepaalde leerstofonderdelen in het basisonderwijs.

Leerlingprofiel 2
A-stroom

 • Je kan makkelijk leerstof onthouden en studeert dagelijks.
 • Je ziet in wat belangrijk is en wat minder.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je doet graag talen, wiskunde en wereldoriëntatie.
 • Het lukt goed om theorie te leren.
 • Je haalde goede resultaten in het basisonderwijs.

Leerlingprofiel 3
A-stroom

 • Je wil veel weten en je hebt een goed geheugen.
 • Je leest graag boeken en je bijt je graag vast in een probleem. Abstract denken is jouw sterkte. Moeilijke opdrachten dagen je uit.
 • Je kan goed zelfstandig werken en je schoolwerk zelf organiseren.
 • Een extra uitdaging vind je prima!
 • Je behaalde uitstekende resultaten in het basisonderwijs.

Leerlingprofiel
B-stroom

 • Je werkt nog een aantal leerstofonderdelen uit het basisonderwijs af.
 • Je leert al doende en denkt praktisch.
 • Je bent handig en wil graag met je handen werken. Je bent na schooltijd liever bezig met klusjes dan met je huistaken.
 • Je hebt voldoende tijd nodig om de basis te verwerken en indien mogelijk heb je wat ondersteuning en extra uitleg van je leerkracht nodig om je leerstof te verwerken.
 • Je hebt liefst veel afwisseling in de lessen. Hoekenwerk, knutselen, samen met anderen werken, is wat je het liefst doet.

Focus: sociale vorming, technologie l STEM (met wiskunde remediëring) en economie

Focus: economie, moderne talen, wiskunde - wetenschappen.

Focus: Latijn, wiskunde - wetenschappen en moderne talen.

Focus: Sociale vorming, economie.

OVERZICHT VAN ONS STUDIEAANBOD IN DE EERSTE GRAAD

REMEDIERING: FRANS, NEDERLANDS OF WISKUNDE OP MAAT

Naargelang de focus krijg je lessen remediëring voor Frans, wiskunde en/of Nederlands. De basisleerstof wordt gegeven in het aantal uren algemene vorming. Voor een aantal leerlingen volstaat dit om alles goed te begrijpen en deze jongeren hebben nood aan wat extra uitdaging.
Voor andere leerlingen blijven sommige leerstofonderdelen moeilijk en kunnen extra oefeningen helpen om de basisleerstof beter te beheersen.
De leerkrachten differentiëren in deze lessen: de leerlingen worden indien nodig ingedeeld in twee groepen waarbij de ene groep extra uitdaging krijgt en de andere groep extra uitleg krijgt. 

 

VERDIEPING: FRANS, NEDERLANDS, WISKUNDE OF WETENSCHAPPEN

Tijdens de lessen verdieping ontdekken de leerlingen deze vakken op een creatieve manier. Aan de hand van projecten bieden de leerkrachten verdiepende leerstof aan. Deze staat volledig los van de leerstof in de uren algemene vorming.