Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

2de jaar basisoptie moderne talen en wetenschappen

Tweede jaar A-stroom, basisoptie moderne talen en wetenschappen.

In het tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket 'algemene vorming' van 25 uur, aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur.
Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:

  • een basisoptie van 5 lesuren
  • een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket worden de doelstellingen van de algemene basisvorming versterkt. Elke basisoptie omvat sowieso 1 u. ICT omdat er een ICT-leerplan 1ste graad is waarvan de doelstellingen op het einde van de eerste graad moeten bereikt worden. Voor het tweede uur kiezen we een vak van het basispakket zoals bv. Frans, wiskunde of mens en samenleving.

Vakken

Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Wiskunde 4 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Geschiedenis 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Mens en samenleving (CLIL) 1 u.
Muziek 1 u.

Basisopties

Basisoptie: Moderne talen en Wetenschappen: klemtoon talen
Basisoptie: Moderne talen 3 u.
Basisoptie: Wetenschappen 2 u.
Differentiatie: Frans 1 u.
Differentiatie: ICT 1 u.
Basisoptie: Moderne talen en Wetenschappen: klemtoon wetenschappen
Basisoptie: Wetenschappen 3 u.
Basisoptie: Moderne talen 2 u.
Differentie: Wiskunde 1 u.
Differentie: ICT 1 u.

Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt en verdiept de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere mensen en culturen. Leerlingen versterken hun communicatieve vaardigheden, onderzoeken verbanden tussen talen en gaan creatief met talen aan de slag.

In het deel wetenschappen in deze basisoptie onderzoeken leerlingen verschijnselen van natuur, techniek en wetenschap. Ze hanteren wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICT-tools om informatie gestructureerd te verzamelen en te verwerken.

Wie de klemtoon legt op de Moderne Talen krijgt 3u Moderne Talen en 2u Wetenschappen. Wie de klemtoon legt op Wetenschappen krijgt 3u Wetenschappen en 2u Moderne Talen.