Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

2de jaar basisoptie moderne talen en wetenschappen

Tweede jaar A-stroom, basisoptie moderne talen en wetenschappen.

In het tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket 'algemene vorming' van 25 uur, aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur.
Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:

  • een basisoptie van 5 lesuren
  • een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket verbreden leerlingen hun blik, hun kennis en vaardigheden door een ander domein dan de basisoptie te verkennen.

Vakken

Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Wiskunde 4 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Geschiedenis 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Mens en samenleving 1 u.
Muziek 1 u.

Focus vakken

Focus (differentiatie) 2 u.
Basisoptie 5 u.

Het deel moderne talen in deze basisoptie verbreedt en verdiept de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands. Taal slaat bruggen naar andere mensen en culturen. Leerlingen versterken hun communicatieve vaardigheden, onderzoeken verbanden tussen talen en gaan creatief met talen aan de slag.

In het deel wetenschappen in deze basisoptie onderzoeken leerlingen verschijnselen van natuur, techniek en wetenschap. Ze hanteren wetenschappelijke begrippen, wiskunde en ICT-tools om informatie gestructureerd te verzamelen en te verwerken.