Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

2de jaar basisioptie latijn

Tweede jaar A-stroom, basisoptie klassieke talen.

In het tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket 'algemene vorming' van 25 uur, aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur.
Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:

  • een basisoptie van 5 lesuren
  • een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket verbreden leerlingen hun blik, hun kennis en vaardigheden door een ander domein dan de basisoptie te verkennen.

Vakken

Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Wiskunde 4 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Geschiedenis 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
mens en samenleving 1 u.
Muziek 1 u.

Focus vakken

Focus (differentiatie) 2 u.
Basisoptie 5 u.

Voortbouwend op de focus klassieke talen lezen de leerlingen Latijnse teksten. Ze beleven de beeldende kracht van taal en literatuur. Ze zoeken naar structuren en nuances in de taal. De inhoud van de teksten brengt hen in de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Via die wereld reflecteren ze over de wereld vandaag en de vele invloeden van de Romeinse en Griekse cultuur en leggen ze een stevige basis voor het aanleren van andere talen.