Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

2de jaar basisoptie STEM-technieken

Tweede jaar A-stroom, basisoptie STEM-technieken.

In het tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket 'algemene vorming' van 25 uur, aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur.
Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:

  • een basisoptie van 5 lesuren
  • een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket verbreden leerlingen hun blik, hun kennis en vaardigheden door een ander domein dan de basisoptie te verkennen.

Vakken

Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Wiskunde 4 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Geschiedenis 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Mens en samenleving 1 u.
Muziek 1 u.

Focus vakken

Focus (differentiatie) 2 u.
Basisoptie 5 u.

STEM-technieken daagt leerlingen met een sterke technische belangstelling uit. Ze bouwen wetenschappelijke bagage op om met behulp van recente technologieën, machines, software… oplossingen te geven aan technische problemen. Binnen deze basisoptie maken leerlingen een keuze tussen het pakket mechanica-elektriciteit en het pakket bouw- en houttechnieken