Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

Boekendienst

Wij werken vanaf nu ook niet meer met papieren bestellijsten. Op het oudercontact zal uw dochter/zoon nog wel de boekenlijst voor vol­gend school­jaar ontvangen, maar zullen we u met aandrang vragen om reeds tijdens het oudercontact een online-boekenlijst in te vullen. U kan daarop aanduiden of u nieuwe boeken of tweedehandsboeken wenst te bestellen op school of niet, en u kan ook aanduiden welke boeken de leerling reeds bezit.

Indien dit niet lukt tijdens het oudercontact van 27 of 28 juni, zal u een mail ontvangen met de vraag om alsnog het online-formulier thuis in te vullen tegen uiterlijk maandag 1 juli 2019.

Om alles tijdig te kunnen bestellen bij de uitgeverijen, vatten de mensen van de boekendienst de werkzaamheden immers al aan van bij de aanvang van de zomervakantie.

Op het einde van de vakantie kunnen de leerlin­gen de tijdig bestelde boeken komen op­ha­len in de turnzaal van de middenschool (Leopoldstraat 19). Om heel wat tijd en administratie­kos­ten te bespa­ren vragen we bij voorkeur een con­tante betaling van het volledige bedrag. Indien u meer gespreid wenst te betalen, kan u ook een voorschot van 100 euro betalen.

Men kan de boeken ophalen:Boeken

  • op dinsdag 27 au­gus­tus tus­sen 14.­00 en 19.­00 uur  voor de 1ste  klas­sen;
  • op woensdag 28 augustus tussen 14.00 en 19.00 uur  voor de 2de en 3de klas­sen;
  • op donderdag 29 augustus tussen 14.00 en 19.00 uur voor de  4de, 5de en 6de klassen.

Nieuw: vanaf dit schooljaar kan je ook betalen met Payconic bij het afhalen van de boeken. 

Ouders met leerlingen in verschillende jaren kunnen uiteraard langskomen op één moment.

De leerlingen die hun boeken van het voorbije school­jaar twee­de­hands willen  door­verkopen via de boeken­dienst van de school, moeten die inleveren in de middenschool in de Leo­poldstraat op vrijdag 21 juni tussen 8.30 en 13.00 uur. Briefjes om hun naam op te schrijven en in de boeken te stoppen zullen daar ter be­schik­king lig­gen.  Aan de hand van de in de boeken gestopte briefjes wordt bijgehouden van wie de boeken doorverkocht werden en aan wie dus een bepaald bedrag terugbetaald moet worden.

Alleen nette boe­ken worden doorver­kocht. Boeken die beschreven zijn, zijn onverkoopbaar. Niet verkochte en niet meer verkoopbare boeken worden in de loop van het volgende schooljaar teruggegeven. Dan regelen wij tevens de terugbetaling. Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van de staat waarin de boeken zich bevinden. Het bedrag varieert  tussen de 85 en de 50 procent van de cataloguswaarde van het boek.

Hieronder kunt u de boekenlijsten voor de verschillende jaren terugvinden.