Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

Corona maatregelen - update

Onze ouders van het oudercomité hebben tijdens deze periode gezorgd voor wat beeldmateriaal uit 'Het dagelijkse leven thuis'. Het mooie resultaat vindt u onderaan deze pagina terug!!  

 

Beste ouders

De Nationale Veiligheidsraad heeft dinsdagavond beslist om strengere maatregelen in te voeren in de bestrijding tegen het coronavirus. Deze verstrengde maatregelen gingen in op woensdag 18 maart 2020 om 12 uur.

Wat betekent dit voor onze school?

Alle lessen blijven geschorst maar we blijven binnen de regelgeving van de overheid opvang verzekeren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.20 tot 16 uur en op woensdag van 8.20 tot 11.50 uur. 

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is - zoals altijd - gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.
Het zijn geen evidente tijden. Binnen onderwijs willen personeelsleden zich blijven inzetten vanuit hun  burgerzin voor de maatschappij en voor ieders gezondheid. Uiteraard moeten we dit ook doen met zorg voor de veiligheid van iedereen, de leerlingen én de personeelsleden.
Daarom communiceren we graag de nieuwe richtlijnen in verband met deze opvang.

  • Zieke kinderen blijven thuis. Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we  meteen de ouders. We brengen het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
  • Concreet voorziet de school in opvang voor kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.

CONCREET: voor de week van 23 tot en met 27 maart 2020 vragen we om bijgaande google-form https://forms.gle/o5QALBHbbWH3TVhs5 in te vullen zodat we de opvang behoorlijk kunnen organiseren. Wie wil intekenen voor opvang, moet dit formulier invullen tegen vrijdagmiddag 12 uur (m.a.w. wie niet komt, hoeft het formulier ook nu niet in te vullen). Voor de week daarna zullen we een nieuwe bevraging doorsturen.

De leerling die naar de opvang komt, brengt zelf materiaal mee om te studeren of zich bezig te houden.

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus.

   

Meer informatie?

Concreet voor onze campussen voorzien wij dus ook in noodopvang. Via de volgende link kunnen jullie aangeven indien jullie noodopvang nodig hebben de komende week: 

https://forms.gle/o5QALBHbbWH3TVhs5

Indien het niet mogelijk is om online in te tekenen, kunnen jullie ook een bericht sturen via Smartschool naar Debbie Baert. 

We voorzien sowieso permanentie op onze school (middenschool) elke dag van 8 u. tot 10 u. Indien er geen leerlingen zijn ingeschreven voor noodopvang, zal er de rest van de dag telefonisch contact mogelijk zijn op het vast nummer. 

Indien er leerlingen zijn die de online taken niet kunnen uitvoeren, omdat ze bijvoorbeeld geen computer ter beschikking hebben, neem dan gerust contact op met Debbie Baert (via Smartschool of via het algemeen nummer 056/644212) voor de middenschool en met Mieke Bothuyne (via Smartschool of via het algemeen nummer 056/644212) voor het college. We kijken dan zo snel mogelijk voor een oplossing.

We sturen de info over opdrachten ook naar ouders voor zij die dit wensen. We begrijpen dat dit ervoor kan zorgen dat er soms veel berichten binnenkomen bij de ouders. 

We vragen collega's de titel te beginnen met OPDRACHT, zo kunnen ouders die dit niet willen lezen, overslaan.

Alvast hartelijk dank voor het begrip en draag vooral goed zorg voor elkaar in deze extreme omstandigheden!

Hartelijke groet,

Het voltallige SJB-team