Overslaan en naar de inhoud gaan

Menu

Contacteer ons snel

2de jaar basisoptie Klassieke talen

Tweede jaar A-stroom, basisoptie Klassieke talen.

In het tweede jaar krijgt elke leerling in de A-stroom een gemeenschappelijk pakket 'algemene vorming' van 25 uur, aangevuld met een keuzegedeelte van 7 uur.
Voor het keuzegedeelte kiest de leerling:

  • een basisoptie van 5 lesuren
  • een differentiatiepakket van 2 lesuren.

Via het differentiatiepakket worden de doelstellingen van de algemene basisvorming versterkt. Elke basisoptie omvat sowieso 1 u. ICT omdat er een ICT-leerplan 1ste graad is waarvan de doelstellingen op het einde van de eerste graad moeten bereikt worden. Voor het tweede uur kiezen we een vak van het basispakket zoals bv. Frans, wiskunde of mens en samenleving.

Vakken

Godsdienst 2 u.
Nederlands 4 u.
Engels 2 u.
Frans 3 u.
Wiskunde 4 u.
Aardrijkskunde 1 u.
Geschiedenis 2 u.
Natuurwetenschappen 1 u.
Techniek 2 u.
Lichamelijke opvoeding 2 u.
Mens en samenleving (CLIL) 1 u.
Muziek 1 u.

Basisopties

Basisoptie: Latijn 5 u.
Differentiatie: Wiskunde 1 u.
Differentiatie: ICT 1 u.

Voortbouwend op de focus klassieke talen lezen de leerlingen Latijnse teksten. Ze beleven de beeldende kracht van taal en literatuur. Ze zoeken naar structuren en nuances in de taal. De inhoud van de teksten brengt hen in de boeiende wereld van de klassieke oudheid. Via die wereld reflecteren ze over de wereld vandaag en de vele invloeden van de Romeinse en Griekse cultuur en leggen ze een stevige basis voor het aanleren van andere talen.