Sint-Jan Berchmans    Avelgem

|  © SJB Avelgem  | 2015 |

SJB Avelgem Middenschool College

Basisonderwijs Avelgem

DIGITAAL
LEERPLATFORMDonderdag 7 december
t/m dinsdag 19 december 2017

Summatieve toetsen college

Maandag 11 december
t/m dinsdag 19 december 2017

Summatieve toeten middenschool

Vrijdag 22 december 2017

Oudercontact
middenschool en college

Maandag 25 december
t/m  zondag 7 januari 2017

KerstvakantieDinsdag 9 januari 2018
            Junior College 6des (VM)

Woensdag 17 januari 2018
            EHBO-lessen voor 1Aa, 1Ab, 1Ad
            en 1Ag (VM)

Woensdag 17 januari 2018
           Vlaamse wiskunde olympiade ronde 1

Donderdag 18 januari 2018
            EHBO-lessen voor 1Ac, 1Ae, 1Af (NM)

Menu
van de 
week DECEMBER JANUARI